Kontaktné údaje

Športové centrum polície

Romanova 37

851 02 Bratislava

Telefón: (09610)59811

Email: scpolicie@scpolicie.sk

IČO: 00 735 353

DIČ: 2021779430