Viera Gbúrová

Šport:

Sane

Dátum narodenia:

25.09.1991

Miesto narodenia:

Oddelenie:

OZŠ

Rok začatia kariéry:

Rok prijatia do ŠCP:

2010

Miesto pôsobenia:

Športový klub:

Športová disciplína: