Šport hasičov

Od roku 1970 je hasičský šport súčasťou prípravy pre všetkých profesionálnych hasičov a v mierne upravenej forme ňou zostal až do dnes. Je súčasťou špeciálnej telesnej prípravy a slúži na rozvoj zručnosti, pestrejšieho zdokonaľovania kondičných schopností a v neposlednom rade aj na prezentáciu Hasičského a záchranného zboru voči verejnosti a v zahraničí našim reprezentačným výberom.

Súťaže v hasičskom športe sa v Hasičskom a záchrannom zbore uskutočňujú na krajskej úrovni (krajské súťaže), zmiešanej úrovni (slovenský pohár (súťaž otvorená pre družstva z celej SR)) a na celoslovenskej úrovni (majstrovstvá SR).

Hasičský šport vo svete združuje Medzinárodná športová federácia hasičov a záchranárov (http://interfiresport.com/ru/), založená v r. 2001 rozhodnutím z 1. medzinárodnej konferencie vedúcich pracovníkov hasičských a záchranných služieb pre rozvoj hasičského športu. 1. Majstrovstvá sveta sa uskutočnili na štadióne Dynama Moskva v dňoch 13. – 16. septembra 2002. Na tejto súťaži sa okrem reprezentácie Slovenska (celkové 7. miesto) zúčastnili športovci z ďalších 18. krajín. Hasičský a záchranný zbor je od júla 2007 členom tejto federácie, ktorá dnes zjednocuje hasičov a záchranárov v 20 krajinách a pod jej záštitou sa každoročne uskutočňujú majstrovstvá sveta v hasičskom športe. Najlepší zapísaný úspech zo svetových šampionátov dosiahla naša reprezentácia na VI. majstrovstvách sveta v ukrajinskom meste Doneck (2010), keď celkovo obsadila 6. miesto a v disciplíne požiarny útok získala historicky prvú zlatú medailu. Posledným výborným úspechom je v poradí druhý titul majstra sveta mužov v disciplíne požiarny útok na XII. majstrovstvách sveta mužov v Ostrave (2016), ktoré sa uskutočnili ako kumulované s mládežníckymi vekovými kategóriami. Na týchto majstrovstvách získali titul majstra sveta v požiarnom útoku aj dorastenky a ženy obsadili bronzovú priečku. Ženy patria k neoddeliteľnej súčasti majstrovstiev až od roku 2014, kedy po prvý krát štartovali popri mužských majstrovstvách.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA DISCIPLÍN HASIČSKÉHO ŠPORTU

Beh na 100 m s prekážkami

Pri plnení disciplíny beh na 100 m s prekážkami je súťažiaci vybavený prúdnicou, s ktorou zaujme postavenie na štarte. Po odštartovaní prekoná prekážku „bariéra“, uchopí hadice, ktoré sú zrolované a postavené za bariérou, prebehne kladinu a hadice rozvinie a spojí. Jednu spojku napojí na rozdeľovač, na druhú spojku pripojí prúdnicu a beží do cieľa.

Výstup do 4. podlažia cvičnej veže

Pri plnení disciplíny výstup na vežu zaujme súťažiaci postavenie na štartovacej čiare. Siedma priečka hákového rebríka nesmie presiahnuť štartovaciu čiaru. Po odštartovaní dobehne s rebríkom k veži, zavesí ho do 2. podlažia, vystúpi po ňom a vysadne na parapet. Potom prevesí rebrík do 3. podlažia, vystúpi po ňom a vysadne na parapet, prevesí rebrík do 4. podlažia, vystúpi po ňom a zoskočí na podlahu 4. podlažia. Pokus je ukončený vtedy, ak sa súťažiaci dotkne oboma nohami (chodidlami) podlažia.

Štafeta 4 x 100 m s prekážkami

Pri plnení disciplíny štafeta 4 x 100 m je prvý člen štafety vybavený prúdnicou a rebríkom, s ktorými zaujme postavenie na štartovacej čiare. Sklápací (nastavovací) rebrík môže mať v ľubovoľnej polohe. Pri plnení jednotlivých úsekov štafety postupuje súťažiaci nasledovne: a) na prvom úseku pomocou rebríka prekoná domček, pričom sa musí dotknúť (rukou alebo nohou) horizontálnej plošiny a v pásme odovzdávky odovzdá štafetový kolík súťažiacemu na druhom úseku, b) na druhom úseku zdolá prekážku „bariéra“, a v pásme odovzdávky odovzdá štafetový kolík súťažiacemu na treťom úseku; pri dotyku súťažiaceho nohami zeme, po prekonaní prekážky „bariéra“, sa zapaľuje horľavá kvapalina v nádrži na štvrtom úseku, c) na treťom úseku uchopí hadice, prebehne kladinu, spojí hadice, napojí jednu spojku na rozdeľovač, na druhú napojí prúdnicu, v pásme odpojenia prúdnicu odpojí a v pásme odovzdávky ju odovzdá súťažiacemu na štvrtom úseku, d) na štvrtom úseku uchopí prenosný hasiaci prístroj, uvedie ho do činnosti, uhasí horiacu kvapalinu v nádrži, odloží prístroj mimo nádrže a beží do cieľa

Požiarny útok

Družstvo pri plnení disciplíny požiarny útok ma k dispozícii najmenej 1 m3 vody. Družstvo si pripraví na základňu motorovú striekačku a všetko náčinie potrebné na vykonanie požiarneho útoku (2ks prúdnica, 4 ks hadica „C“, 3ks hadica „B“, rozdeľovač, 2ks nasávacia hadica a motorová striekačka). Na túto prípravu má družstvo čas 5 minút. Príprava sa začína položením motorovej striekačky na základňu. Uloženie náčinia na základni je ľubovoľné, nesmie však prečnievať cez okraj základne s výnimkou sacích hadíc a nesmie sa dotýkať povrchu dráhy. Jednotlivé komponenty pripravené na základni nesmú byť navzájom pospájané. Po štarte vybehne družstvo od štartovacej čiary a ľubovoľným spôsobom vykoná sacie vedenie, dopravné vedenie a útočné vedenie, ktoré ukončí nastriekaním 10 litrov vody do každého z 2 pripravených terčov vzdialených 90 metrov od základne.

Hodnotenie v súťaži

V disciplíne beh na 100 metrov s prekážkami a výstup do 4. podlažia cvičnej veže štartuje 8 pretekárov. Z týchto 8 pretekárov sa 6 najlepších výkonov (čas) započítava do výsledku družstva. Na štafete 4x100 metrov s prekážkami sa podieľa rovnako 8 pretekárov, pričom jedna štvorica štartuje ako štafeta A a druha štvorica ako štafeta B. Poslednou disciplínou je zvyčajne požiarny útok, do ktorého sa súčasne zapája 7 členov družstva. Celkové umiestnenie v súťaži tvorí súčet umiestnení z každej disciplíny. Čím nižší súčet, tým lepšie umiestnenie. V prípade rovnosti súčtu umiestnení rozhoduje umiestnenie v tzv. „kráľovskej disciplíne“, ktorou je požiarny útok.

Súťažiace družstvá pozostávajú z 10 pretekárov, trénera, vedúceho družstva a poprípade niekoľkých ďalších ľudí zabezpečujúcich servis družstva či súťaže ako napr. vedúci delegácie, lekár, masér, press servis, rozhodca, vodič...

Slovenskú mužskú reprezentáciu v hasičskom športe tvorí výber hasičov z celej SR vrátane zástupcov závodných hasičských útvarov a reprezentantov z radov dobrovoľných hasičov.

 

NAJVÄČŠIE ÚSPECHY SLOVENSKA NA MAJSTROVSTVÁCH SVETA

2002 Moskva (Rusko): 4. miesto – 100m s prekážkami

2004 Minsk (Bielorusko): 3. miesto požiarny útok

2008 Sofia (Bulharsko): 5. miesto štafeta 4x100 m s prekážkami

2009 Ufa (Rusko): 5. miesto požiarny útok

2010 Doneck (Ukrajina): 1. miesto požiarny útok

2011 Kottbus (Nemecko): 3. miesto požiarny útok

2012 Antalia (Turecko): 2.miesto požiarny útok

2014 Almata (Kazachstan): 4.miesto požiarny útok

2015 Petrohrad (Rusko): 6.miesto požiarny útok

2016 Ostrava (Česko): 1. miesto požiarny útok

2017 Izmir (Turecko): 5. miesto požiarny útok