Brokové disciplíny

Adresa: Strelnica Štrky, 917 01 Trnava

Kontaktná osoba: Mgr. František Fecko

Email: f.fecko@stonline.sk

Telefón: 02/628600280

Mobil: 0905 222 222

Brokové disciplíny

Adresa: Strelecký štadión SNP, 962 31 Sielnica okr. Zvolen

Kontaktná osoba: Mgr. František Fecko

Email: f.fecko@stonline.sk

Telefón: 02/628600280

Mobil: 0905 222 222

Pištoľové disciplíny

Adresa: Pod strelnicou, 036 01 Martin

Kontaktná osoba: Mgr. František Fecko

Email: f.fecko@stonline.sk

Telefón: 02/628600280

Mobil: 0905 222 222

Puškové a pištoľové disciplíny

Adresa: Jantárová č. 48, 851 10 Bratislava V

Kontaktná osoba: Mgr. František Fecko

Email: f.fecko@stonline.sk

Telefón: 02/62860280

Mobil: 0905 222 222

Puškové a pištoľové disciplíny

Adresa: Kavečianska cesta č. 41, 040 01 Košice

Kontaktná osoba: Mgr. František Fecko

Email: f.fecko@stonline.sk

Telefón: 02/62860280

Mobil: 0905 222 222