Užitočné linky

Športové centrum polície (ŠCP) zabezpečuje, v spolupráci so športovými klubmi polície a Úniou telovýchovných organizácií polície SR, prípravu športovcov na vrcholné športové podujatia.

ŠCP má štatút samostatnej rozpočtovej organizácie MV SR. Orgnizačne sa delí na tieto oddelenia:

- organižačné oddelenie

- ekonomické oddelenie

- oddelenie branných športov

- oddelenie ostatných športov

- oddelenie vodných športov

Riaditeľom a zároveň štaturárnym zástupcom ŠCP je od roku 2016 kpt. Mgr. Juraj Minčík.