Celkový prehľad umiestnení

Zlaté medaily:

Strieborné medaily:

Bronzové medaily:

Medaily spolu:

776

543

402

1721

Súťaž I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. Spolu medailí Celkom umiestnení
Olympijské hry: 7 7 4 4 2 5 3 5 5 3 18 45
Majstrovstvá sveta: 36 30 35 31 23 31 22 20 27 13 101 268
Majstrovstvá Európy: 69 51 48 56 39 58 43 41 41 26 168 472
Svetový pohár: 133 74 55 68 43 36 32 35 37 31 262 544
Finále svetového pohára: 4 4 5 4 1 7 2 4 3 7 13 41
Univerziáda: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Majstrovstvá sveta juniorov: 3 3 1 1 4 6 2 1 3 0 7 24
Majstrovstvá Európy juniorov: 6 2 5 8 3 2 6 9 3 3 13 47
Majstrovstvá Slovenska: 488 324 212 122 66 41 32 25 17 16 1024 1343