Celkový prehľad umiestnení

Zlaté medaily:

Strieborné medaily:

Bronzové medaily:

Medaily spolu:

623

434

334

1391

Súťaž I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. Spolu medailí Celkom umiestnení
Olympijské hry: 7 7 4 4 2 5 3 5 5 3 18 45
Majstrovstvá sveta: 34 25 30 28 23 28 17 16 21 10 89 232
Majstrovstvá Európy: 67 48 45 51 38 55 36 39 41 23 160 443
Svetový pohár: 107 68 51 57 36 30 27 30 34 24 226 464
Finále svetového pohára: 4 4 5 4 1 7 2 4 3 7 13 41
Univerziáda: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Majstrovstvá sveta juniorov: 3 2 0 0 1 3 0 0 2 0 5 11
Majstrovstvá Európy juniorov: 5 1 5 3 3 1 3 9 3 1 11 34
Majstrovstvá Slovenska: 375 252 164 102 50 31 24 19 13 9 791 1039