Celkový prehľad umiestnení

Zlaté medaily:

Strieborné medaily:

Bronzové medaily:

Medaily spolu:

683

476

358

1517

Súťaž I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. Spolu medailí Celkom umiestnení
Olympijské hry: 7 7 4 4 2 5 3 5 5 3 18 45
Majstrovstvá sveta: 34 27 32 29 23 29 18 18 23 12 93 245
Majstrovstvá Európy: 67 48 45 51 38 55 36 39 41 23 160 443
Svetový pohár: 114 69 52 57 38 33 29 31 34 25 235 482
Finále svetového pohára: 4 4 5 4 1 7 2 4 3 7 13 41
Univerziáda: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Majstrovstvá sveta juniorov: 3 2 1 0 2 4 2 1 2 0 6 17
Majstrovstvá Európy juniorov: 6 1 5 5 3 1 4 9 3 2 12 39
Majstrovstvá Slovenska: 425 284 182 110 56 33 27 21 14 12 891 1164