Celkový prehľad umiestnení

Zlaté medaily:

Strieborné medaily:

Bronzové medaily:

Medaily spolu:

731

510

377

1618

Súťaž I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. Spolu medailí Celkom umiestnení
Olympijské hry: 7 7 4 4 2 5 3 5 5 3 18 45
Majstrovstvá sveta: 34 27 33 29 23 30 19 19 25 13 94 252
Majstrovstvá Európy: 67 49 46 53 39 57 41 41 41 26 162 460
Svetový pohár: 133 74 55 68 43 36 32 34 37 31 262 543
Finále svetového pohára: 4 4 5 4 1 7 2 4 3 7 13 41
Univerziáda: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Majstrovstvá sveta juniorov: 3 3 1 1 4 6 2 1 3 0 7 24
Majstrovstvá Európy juniorov: 6 2 5 8 3 2 6 9 3 3 13 47
Majstrovstvá Slovenska: 447 297 192 116 60 35 31 23 16 16 936 1233