Športová streľba

-

úvod

Disciplíny športovej streľby patria do rodiny Olympijských športov od začiatku konania novodobých Olympijských hier. Jej organizované začiatky siahajú už do 9. storočia, kde sa prvýkrát strelci začali organizovať do streleckých cechov a spolkov. Samozrejme v tomto období ich hlavná úloha bola najmä obrana vznikajúcich miest. Prirodzená ľudská potreba súťaženia viedla v 16. storočí k organizovaniu prvých streleckých súťaži. Podobná situácia bola v 16. storočí aj na území dnešného Slovenska, kde dochádzalo k vzniku prvých streleckých cechov (Levoča 1516, Banská Štiavnica 1540, Bratislava 1543). Neskôr v 19. storočí dochádza k vzniku prvých národných streleckých organizácií (1824 Švajčiarsko, 1859 Veľká Británia, atď.), ktoré v podstate pretrvávajú až do dnes a dali základ vzniku medzinárodnej streleckej federácie (Zürich 1907). Od založenia I.S.S.F. (International Sport Shooting Federation) sa samozrejme veľa zmenilo a v súčasnej dobe táto organizácia zastrešuje 146 národných zväzov. Športoví strelci dnes súťažia v 15 olympijských a 23 neolympijských disciplínach. Na Slovensku zastrešuje športovú streľbu Slovenský strelecký zväz (SSZ), ktorého členmi sú aj športovci nášho strediska. SŠŠR MV SR dnes zabezpečuje prevažnú väčšinu športovcov zaradených do reprezentácie SR. Jeho pôsobnosť je na území celej republiky a do jeho zabezpečenia sú zaraďovaní športovci spĺňajúci požadovanú výkonnosť na úrovni reprezentácie SR vo všetkých juniorských a seniorských disciplínach športovej streľby.