Správy

Memorandum o partnerstve

Na pôde Športového centra polície (ŠCP) na Romanovej ulici v Bratislave sa v stredu 13. júna stretli riaditeľka Antidopingovej agentúry SR (SADA) Žaneta Csáderová a riaditeľ ŠCP Juraj Minčík, aby podpísali spoločné Memorandum o partnerstve. Obe strany sa dohodli na pravidelnom kontakte a aktívnej vzájomnej spolupráci už v nasledujúcom období. Podpis memoranda bol vyústením dvojstranných rokovaní medzi predstaviteľmi oboch subjektov a je logickým vyústením rovnakých myšlienok a princípov v športe. Základnými piliermi dokumentu sú najmä spolupráca pri zabezpečovaní vzdelávania o antidopingu medzi športovcami ŠCP a šírenie a rozvíjanie myšlienok a téz vzájomnej spolupráce medzi odbornú i laickú verejnosť. Súbežne s tým sa obe strany zaviazali podporovať prezentáciu myšlienok čistého športu a dodržiavania pravidiel fair play. Cieľom memoranda, ako aj všetkých aktivít vyplývajúcich z neho, je pritom podpora aktivít v oblasti výchovy, vzdelávania, rekreačného a profesionálneho športu a výmeny informácií v oblasti stratégie boja proti dopingu v športe. „Podpísanie Memoranda o partnerstve je pre nás logickým krokom. Dodržiavanie pravidiel fair play v športe pre mňa ako športovca bolo vždy veľmi dôležité a rovnaké princípy som sa snažil uplatňovať aj ako tréner a aj v súčasnosti ako riaditeľ rezortného strediska. Verím, že podpis tohto memoranda bude signálom pre všetkých našich športovcov, aby aj naďalej dôsledne dbali na férové súťaženie. Som rád, že aj vďaka tomuto memorandu budeme mať bližší kontakt s Antidopingovou agentúrou SR a priblížime aktuálnu problematiku antidopingu všetkým športovcom zaradeným v našom stredisku,“ uviedol po podpise memoranda riaditeľ ŠCP Juraj Minčík. Riaditeľka SADA Žaneta Csáderová vidí možnosti spolupráce aj v oblasti mládeže: „ŠCP má vo svojich radoch aj viacerých mladých športovcov a veríme, že osveta medzi začínajúcimi športovcami je rovnako dôležitá ako medzi tými vrcholovými. Sme preto radi, že dnes podpisujeme memorandum o spolupráci práve so Športovým centrom polície.“