Ocenenia a vyznamenania

Ocenenia a vyznamenania

Športové centrum polície podľa Pokynu riaditeľa ŠCP 152/2024 oceňuje športovcov, trénerov a zamestnancov, ktorí sa významnou mierou pričinili o rozvoj Športového centra polície, prípadne svojimi športovými výsledkami, resp. trénerskou prácou prispeli k zviditeľneniu organizácie na Slovensku a vo svete. 
 

Zoznam laurárov

Ocenenie I. stupňa (najvyššie)

Marián Kukumberg


Ocenenie II. stupňa


Ocenenie III. stupňa


Na získanie jedného z ocenení pre športovca, trénera alebo zamestnanca je nevyhnutné splniť minimálne jednu požiadavku z tabuľky nižšie.
 
Ocenenie I. stupňa Ocenenie II. stupňa Ocenenie III. stupňa
  • zisk zlatej olympijskej alebo paralympijskej medaily
  • zisk striebornej alebo bronzovej olympijskej alebo paralympijskej medaily
  • zisk zlatej medaily na majstrovstvách sveta v neolympijskej disciplíne
  • zisk viac ako jednej medaily na olympijských alebo paralympijských hrách
  • zisk zlatej medaily na majstrovstvách sveta v olympijskej alebo paralympijskej disciplíne
  • zisk zlatej medaily na majstrovstvách Európy v olympijskej alebo neolympijskej disciplíne
  • odpracovaných viac ako 35 rokov v štruktúrach ŠCP, pričom odpracované roky sa počítajú ako súčet všetkých rokov
  • odpracovaných 30 a viac  rokov v štruktúrach ŠCP, pričom odpracované roky sa počítajú ako súčet všetkých rokov
  • odpracovaných 20 a viac  rokov v štruktúrach ŠCP, pričom odpracované roky sa počítajú ako súčet všetkých rokov
 
 
Tréner pôsobiaci v ŠCP získa spravidla rovnaké ocenenie, aké získal jeho zverenec za niektorý zo športových výsledkov počas jeho trénerského pôsobenia.  
 
Osobitnou kategóriou ocenených a vyznamenaných sú policajti a hasiči, ktorí sa zúčastnili medzinárodných podujatí a získali na nich zlatú medailu. Takýmto účastníkom sa v prípade rozhodnutia riaditeľa ŠCP môže udeliť Ocenenie III. stupňa.
 
Ocenenie I. stupňa sa automaticky udelí každému riaditeľovi ŠCP, ktorý túto funkciu zastával 10 a viac rokov, pričom nemusí ísť o kontinuálne obdobie, ale o súčet výkonu funkcie v čase.
 
Ocenenia Športového centra polície udeľuje výlučne riaditeľ a nie sú nijakým spôsobom nárokovateľné. Je na posúdení riaditeľa ŠCP, ak v odôvodnených prípadoch ocenenie neudelí.