Športový areál v Dúbravke

Revitalizácia a dostavba športového areálu v Dúbravke

História

Existujúci športový areál bol vybudovaný v 80. rokoch 20. storočia. Autormi architektonického návrhu boli Ing. arch. V. Bahna a Ing. Mitskeová. Štadión slúžil predovšetkým na futbalové zápasy, no konalo sa na ňom aj niekoľko kultúrnych podujatí. 


Súčasnosť

V súčasnosti slúži futbalový štadión v bratislavskej Dúbravke najmä mládežníckym futbalistom, ktorí ale môžu využívať iba vonkajšie trávnaté plochy. Tie sú dokopy dve, hlavné ihrisko je obklopené z troch strán nekrytými tribúnami a zo štvrtej strany je hlavná krytá tribúna. Vedľa hlavnej plochy je tréningové ihrisko. To je využívaný na každodenný tréning mladých futbalistov. Vnútorné priestory sú v havarijnom stave, preto ich z hľadiska bezpečnosti nie je možné plnohodnotne využívať. Vlastníkom štadióna, ako aj pozemkov pod ním je Ministerstvo vnútra SR (resp. Slovenská republika).


Vízia

Po rekonštrukcii a dostavbe by mohol nový športový areál slúžiť až 10 rôznym športom a stal by sa centrom vrcholového a výkonnostného športu pre Bratislavu a okolie, no slúžil by aj policajným výcvikovým zložkám a športovým klubom na výchovu mládeže. Všetky tieto skupiny obyvateľstva by dostali moderné športové prostredie. 

V novej podobe štadióna by ostala zachovaná hlavná tribúna, ku ktorej by sa z jednej strany napojila športová strelnica s parametrami, aké na Slovensku doposiaľ neexistujú. Z druhej strany by pribudla športová hala, ktorá by na prízemí slúžila pre úpolové športy ako box, judo a taekwondo a na prvom podlaží by sa nachádzala plnohodnotná telocvičňa s parametrami vhodnými pre hádzanú, volejbal, basketbal a ďalšie druhy športu, ktoré sa vykonávajú v telocvični. Parametre telocvične sú nastavené práve tak, aby svojimi rozmermi nelimitovala žiaden šport. Oproti hlavnej tribúne má pribudnúť atletický tunel vhodný pre šprintérov, ako aj skok do diaľky. Aj tento objekt by bol po výstavbe jediný na Slovensku.

Priamo v hlavnej tribúne pribudnú kancelárie, kde by sídlilo Športové centrum polície. Komplex by obsahoval tiež regeneračnú časť so saunou a fyzioterapeutmi, ako aj posilňovňu a niekoľko izieb pre krátkodobé aj dlhodobé ubytovanie športovcov.

Revitalizáciou prejde aj tréningové ihrisko, okolo ktorého pribudne atletický ovál vhodný pre atlétov, ale aj triatlonistov, ktorí navyše budú mať okolo celého areálu vytvorenú cestu pre tréning na bicykli. Predbežne sa počíta aj s umiestnením lezeckej steny určenej pre športové lezenie.


Aktuálne kroky


leto 2019 - vyhlásenie medzinárodnej architektonickej súťaže

jeseň 2019 - výber víťazného návrhu
Do súťaže sa zapojilo 16 architektonických ateliérov s rôznorodými návrhmi. Podmienky súťaže odobrila aj Slovenská komora architektov, ktorá ocenila spôsob hľadania najvhodnejšieho riešenia. Porota zložená z architektov s medzinárodným renomé, v ktorej sa nachádzal aj autor pôvodného návrhu štadióna Vladimír Bahna, napokon vybrala za víťaza architektonický návrh od spoločnosti Muur.

december 2019 - odovzdanie architektonickej štúdie
Spoločnosť Muur úspešne vypracovala kompletnú architektonickú štúdiu, ktorá slúžila ako podklad pre obstaranie zhotoviteľa projektovej dokumentácie.

jar 2020 - podpis zmluvy s projektantmi
Vzhľadom na väčšiu transparentnosť a nižšie predpokladané náklady sme sa rozhodli rozdeliť súťaž na zhotoviteľa projektovej dokumentácie a samotného zhotoviteľa stavby. Aj vďaka tomuto kroku sa nám podarilo znížiť reálne náklady oproti predpokladaným. Do súťaže sa prihlásili dve spoločnosti, víťazom s nižšou cenovou ponukou sa stala spoločnosť Dopravoprojekt.

zima 2021 - zima 2023 - získavanie povolení
Súčasťou zmluvy so zhotoviteľmi projektovej dokumentácie je aj požiadavka na získanie kompletných povolení pre samotnú stavbu. Projektant teda ukončí svoju činnosť odovzdaním platného stavebného povolenia. Tieto úkony sa dejú v týchto mesiacoch.
 
 
Galéria