O nás

O nás

Športové centrum polície (ŠCP) zabezpečuje, v spolupráci so športovými klubmi polície a Úniou telovýchovných organizácií polície SR, prípravu športovcov na vrcholné športové podujatia.

ŠCP má štatút samostatnej rozpočtovej organizácie MV SR. Orgnizačne sa delí na tieto oddelenia:

  •  organižačné oddelenie
  •  ekonomické oddelenie
  •  oddelenie branných športov
  •  oddelenie rôznych športov
  •  oddelenie vodných športov

Riaditeľom a zároveň štaturárnym zástupcom ŠCP je od roku 2016 pplk. Mgr. Juraj Minčík.