O nás

Podmienky zaradenia

Športové centrum polície má za úlohu vytvárať podmienky pre vrcholovú prípravu športovcov vo vybraných športoch v rámci rezortu ministerstva vnútra. Celkový počet zabezpečovaných športovcov v jednotlivých športoch a miera ich zabezpečenia je limitovaná výškou finančných prostriedkov pridelených z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra.

Do Športového centra polície (ďalej len „SČP") sú zaraďovaní športovci, obvykle reprezentanti SR, ktorí spĺňajú požadovanú výkonnostnú úroveň. O ich zaradení rozhoduje riaditeľ SČP na základe návrhu vedúceho oddelenia a odporúčania daného športového zväzu. Zaraďovanie a vyraďovanie športovcov prebieha obvykle jedenkrát do roka v rámci vyhodnotenia ročných tréningových cyklov a oponentúr plánov. V rámci jednotlivých vyhodnotení RTC dochádza k posudzovaniu dosiahnutej výkonnostnej úrovne jednotlivých športovcov a plnenia ich individuálnych tréningových plánov. Na základe toho sa prehodnocuje ich miera zabezpečenia a odôvodnenosť ďalšieho zaradenia v SČP.