Športovci

Karol Rozmuš

Šport
Vodný slalom
Dátum narodenia
18.04.1987
Rok prijatia do ŠCP
2006
Športová disciplína
C1