Športovci

Naďa Bendová

Šport
Atletika
Zaradenie
Tréner
Rok prijatia do ŠCP
2018

Zaradení športovci
Meno Priezvisko Funkcia Hlavná disciplína
Ján Volko Zamestnaný
Jakub Benda Zabezpečovaný