Športovci

Róbert Erban

Šport
Rýchlostná kanoistika
Zaradenie
Tréner
Dátum narodenia
09.07.1972
Rok prijatia do ŠCP
1993-10-01

Zaradení športovci
Meno Priezvisko Funkcia Hlavná disciplína
Matej Današ Zabezpečovaný K1, K2, K4
Peter Kizek Zamestnaný C1, C2, C4
Viktor Samuel Podhradský Zabezpečovaný K1, K2, K4
Daniel Rybanský Zamestnaný K1, K2, K4
Michal Zrutta Zabezpečovaný K1

Bývalí športovci
Meno Priezvisko Funkcia Hlavná disciplína
Matej Michálek Zamestnaný K1