Športovci

Róbert Kresťanko

Šport
Atletika
Zaradenie
Tréner
Dátum narodenia
26.06.1972
Rok prijatia do ŠCP
2014-08-04

Zaradení športovci
Meno Priezvisko Funkcia Hlavná disciplína
Ján Volko Zamestnaný
Jakub Benda Zabezpečovaný