Športovci

Barbora Balážová

Šport
Stolný tenis
Rok prijatia do ŠCP
2019
Športová disciplína
ženy, mix

Zaradení tréneri
Meno Priezvisko Funkcia
Jaromír Truksa Zabezpečovaný