Športovci

Matej Matys

Šport
Snoubording
Zaradenie
Tréner
Rok prijatia do ŠCP
2020

Zaradení športovci
Meno Priezvisko Funkcia Hlavná disciplína
Klaudia Medlová Zamestnaný Slopestyle
Samuel Jaroš Zamestnaný
Martin Józsa Zabezpečovaný