Športovci

Peter Hochschorner st.

Šport
Vodný slalom
Zaradenie
Tréner
Rok prijatia do ŠCP
2001-10-01

Zaradení športovci
Meno Priezvisko Funkcia Hlavná disciplína
Pavol Hochschorner Zamestnaný C2

Bývalí športovci
Meno Priezvisko Funkcia Hlavná disciplína
Peter Hochschorner Zamestnaný C2