Športovci

Tomáš Murgáč

Šport
Akrobatické lyžovanie
Rok prijatia do ŠCP
2017

Zaradení športovci
Meno Priezvisko Funkcia Hlavná disciplína
Zuzana Stromková Zamestnaný Big Air