Športy

Atletika

Zaradení športovci

Meno Priezvisko Funkcia Hlavná disciplína
Ján Volko Zamestnaný
Jakub Benda Zabezpečovaný

Zaradení tréneri

Meno Priezvisko Funkcia
Naďa Bendová Zamestnaný
Róbert Kresťanko Zamestnaný