Športy

Vodný slalom

Zaradení športovci

Meno Priezvisko Funkcia Hlavná disciplína
Matej Beňuš Zamestnaný C1
Matúš Gewissler Zabezpečovaný C2
Richard Macúš Zabezpečovaný K1
Andrej Málek Zamestnaný K1
Kristína Nevařilová Zabezpečovaný K1
Juraj Skákala Zabezpečovaný C2
Soňa Stanovská Zabezpečovaný K1
Jakub Stanovský Zabezpečovaný K1
Ladislav Škantár Zamestnaný C2
Peter Škantár Zamestnaný C2
Radoslav Mikó Zabezpečovaný
Matej Pašek Zabezpečovaný
Ilja Dmitrij Buran Zabezpečovaný
Fedor Červenka Zabezpečovaný
Nicholas Derydt Zabezpečovaný
Kristína Ďurecová Zabezpečovaný
Mahuliena Ďurecová Zabezpečovaný
Maximilián Galovič Zabezpečovaný
Emanuela Luknárová Zabezpečovaný
Ľudovít Macúš Zabezpečovaný
Zuzana Paňková Zabezpečovaný
Matúš Petrovaj Zabezpečovaný

Zaradení tréneri

Meno Priezvisko
Pavel Ostrovský
Peter Škantár
Martin Stanovský
Miroslav Stanovský
Patrik Gajarský
Jakub Lüley
Matúš Hujsa

Bývalí športovci

Meno Priezvisko Funkcia Hlavná disciplína
Peter Hochschorner Zamestnaný C2
Pavol Hochschorner Zamestnaný C2
Matúš Hujsa Zabezpečovaný K1
Samuel Stanovský Zabezpečovaný K1
Jerguš Baďura Zabezpečovaný Muži
Ľubomír Janček Zabezpečovaný K1
Ján Janček Zabezpečovaný K1
Kamil Kaniščák Zabezpečovaný K1
Katarína Macová Zabezpečovaný C1
Dana Mann Zabezpečovaný K1
Juraj Minčík Zabezpečovaný C1
Viktória Orokocká Zabezpečovaný
Marcel Potočný Zabezpečovaný K1
Karol Rozmuš Zamestnaný C1
Gabriela Stacherová Zabezpečovaný K1
Ján Šácha Zabezpečovaný C2