Športy

Vodný slalom

Zaradení športovci

Meno Priezvisko Funkcia Hlavná disciplína
Matej Beňuš Zamestnaný C1
Emanuela Luknárová Zamestnaný C1
Zuzana Paňková Zamestnaný K1, C1
Soňa Stanovská Zamestnaný K1, C1
Maximilián Galovič Zabezpečovaný K1
Martin Kindl Zabezpečovaný C1 muži
Jakub Ševčík Zabezpečovaný K1 muži

Zaradení tréneri

Meno Priezvisko Funkcia
Matúš Hujsa Policajt
Peter Škantár Policajt
Patrik Gajarský Zamestnaný
Peter Murcko Zamestnaný
Pavel Ostrovský Zamestnaný
Miroslav Stanovský Zamestnaný
Meno Priezvisko Funkcia Hlavná disciplína
Peter Hochschorner Zamestnaný C2
Pavol Hochschorner Zamestnaný C2
Andrej Málek Zamestnaný K1
Karol Rozmuš Zamestnaný C1
Ladislav Škantár Zamestnaný C2
Peter Škantár Zamestnaný C2
Jerguš Baďura Zabezpečovaný Muži
Michal Bárta Zabezpečovaný
Ilja Dmitrij Buran Zabezpečovaný K1
Fedor Červenka Zabezpečovaný
Kristína Ďurecová Zabezpečovaný K1
Mahuliena Ďurecová Zabezpečovaný C1
Matúš Gewissler Zabezpečovaný C2
Matúš Hujsa Zabezpečovaný K1
Ľubomír Janček Zabezpečovaný K1
Ján Janček Zabezpečovaný K1
Kamil Kaniščák Zabezpečovaný K1
Katarína Macová Zabezpečovaný C1
Ľudovít Macúš Zabezpečovaný
Richard Macúš Zabezpečovaný K1
Dana Mann Zabezpečovaný K1
Radoslav Mikó Zabezpečovaný
Juraj Minčík Zabezpečovaný C1
Kristína Nevařilová Zabezpečovaný K1
Matej Pašek Zabezpečovaný
Marcel Potočný Zabezpečovaný K1
Ján Šácha Zabezpečovaný C2
Juraj Skákala Zabezpečovaný C2
Gabriela Stacherová Zabezpečovaný K1
Jakub Stanovský Zabezpečovaný K1
Samuel Stanovský Zabezpečovaný K1
Meno Priezvisko Funkcia
Juraj Minčík Policajt
Peter Hochschorner st. Zamestnaný
Róbert Kleberc Zabezpečovaný
Jakub Lüley Zabezpečovaný
Ján Stachera Zabezpečovaný
Martin Stanovský Zabezpečovaný
Peter Nagy DPČ