Športy

Šortrek

Zaradení športovci

Meno Priezvisko Funkcia Hlavná disciplína
Alica Porubská Zabezpečovaný
Petra Rusnáková Zabezpečovaný
Lucia Filipová Zabezpečovaný

Zaradení tréneri

Meno Priezvisko
Katěrina Novotná

Bývalí športovci

Meno Priezvisko Funkcia Hlavná disciplína
Michal Čuja Zabezpečovaný
Matúš Užák Zabezpečovaný
Tatiana Bodoóvá Zabezpečovaný