Športy

Šortrek

Zaradení športovci

Meno Priezvisko Funkcia Hlavná disciplína
Lucia Filipová Zabezpečovaný
Alica Porubská Zabezpečovaný
Petra Rusnáková Zabezpečovaný

Zaradení tréneri

Meno Priezvisko Funkcia
Katěrina Novotná Zabezpečovaný
Meno Priezvisko Funkcia Hlavná disciplína
Tatiana Bodoóvá Zabezpečovaný
Michal Čuja Zabezpečovaný
Matúš Užák Zabezpečovaný
Meno Priezvisko Funkcia
Oleksandr Myklukha Zabezpečovaný