Športy

Šortrek

Zaradení športovci

Meno Priezvisko Funkcia Hlavná disciplína
Tamara Tokárová Zabezpečovaný
Meno Priezvisko Funkcia Hlavná disciplína
Tatiana Bodoóvá Zabezpečovaný
Michal Čuja Zabezpečovaný
Lucia Filipová Zabezpečovaný
Alica Porubská Zabezpečovaný
Petra Rusnáková Zabezpečovaný
Matúš Užák Zabezpečovaný
Meno Priezvisko Funkcia
Oleksandr Myklukha Zabezpečovaný
Katěrina Novotná Zabezpečovaný