Športy

Ľadový hokej

Zaradení športovci

Meno Priezvisko Funkcia Hlavná disciplína
Simone Martina Bednárik Zabezpečovaný
Zuzana Dobiašová Zabezpečovaný
Lucia Drábeková Zabezpečovaný Ženy
Lea Glosíková Zabezpečovaný
Lucia Halušková Zabezpečovaný
Romana Halušková Zabezpečovaný
Danielle Ava Hartje Zabezpečovaný
Simona Hupková Zabezpečovaný
Lucia Ištocyová Zabezpečovaný Ženy
Tatiana Ištocyová Zabezpečovaný Ženy
Barbora Kapičáková Zabezpečovaný
Romana Kiapešová Zabezpečovaný Ženy
Kristína Klapicová Zabezpečovaný
Tatiana Korenková Zabezpečovaný Ženy
Romana Košecká Zabezpečovaný Ženy
Lívia Kubeková Zabezpečovaný
Aneta Kušmireková Zabezpečovaný
Emília Leskovjanská Zabezpečovaný
Simona Macková Zabezpečovaný
Nikola Nemčeková Zabezpečovaný
Emma Plankenauerová Zabezpečovaný
Kristína Slováková Zabezpečovaný
Martina Vrbinská Zabezpečovaný
Sofia Vysokajová Zabezpečovaný
Nikola Zimková Zabezpečovaný

Zaradení tréneri

Meno Priezvisko Funkcia
Ľubomíra Kožanová Zabezpečovaný
Roman Mega Zabezpečovaný
Tomáš Segiň Zabezpečovaný
Matej Ševčík Zabezpečovaný
Meno Priezvisko Funkcia Hlavná disciplína
Ivana Petrášová Zamestnaný Ženy
Patrícia Ágoštonová Zabezpečovaný Ženy
Iveta Baánová Zabezpečovaný
Paula Cagáňová Zabezpečovaný
Lenka Čurmová Zabezpečovaný Ženy
Tamara Dobošová Zabezpečovaný
Kristína Fáberová Zabezpečovaný
Soňa Fedoročková Zabezpečovaný Ženy
Iveta Fruhauf Zabezpečovaný
Mariah Fujimagari Zabezpečovaný
Alexandra Gaborčíková Zabezpečovaný Ženy
Mária Herichová Zabezpečovaný Ženy
Rebeka Honečková Zabezpečovaný Ženy
Katarína Horáková Zabezpečovaný Ženy
Viktória Ihnaťová Zabezpečovaný
Tatiana Ivanová Zabezpečovaný Ženy
Oľga Jablonovská Zabezpečovaný Ženy
Jana Kapustová Zabezpečovaný Ženy
Iveta Klimášová Zabezpečovaný Ženy
Andrea Kollová Zabezpečovaný Ženy
Barbora Koyšová Zabezpečovaný Ženy
Barbora Králiková Zabezpečovaný Ženy
Nina Kučerková Zabezpečovaný
Denisa Lalíková Zabezpečovaný Ženy
Andrea Lettrichová Zabezpečovaný Ženy
Simona Ležovičová Zabezpečovaný Ženy
Viktória Maskaľová Zabezpečovaný Ženy
Miriam Mikesková Zabezpečovaný Ženy
Lívia Mišková Zabezpečovaný Ženy
Elena Mojžišová Zabezpečovaný Ženy
Petronela Novotná Zabezpečovaný Ženy
Kristína Obercianová Zabezpečovaný Ženy
Natália Paľová Zabezpečovaný Ženy
Lucia Pasztoríková Zabezpečovaný
Petra Pavlíková Zabezpečovaný
Edita Raková Zabezpečovaný Ženy
Andrea Rišianová Zabezpečovaný
Nikola Rumanová Zabezpečovaný
Barbora Schredlová Zabezpečovaný
Lily Stern Zabezpečovaný
Dominika Tabačková Zabezpečovaný
Radka Trebulová Zabezpečovaný Ženy
Diana Vargová Zabezpečovaný
Monika Veliká Zabezpečovaný Ženy
Lucia Záborská Zabezpečovaný Ženy
Angelika Zálešáková Zabezpečovaný Ženy
Gabriela Žitňanská Zabezpečovaný Ženy
Meno Priezvisko Funkcia
Stanislav Kubuš Zabezpečovaný
Peter Kúdelka Zabezpečovaný
Jaroslav Matejov Zabezpečovaný
Andrej Schober Zabezpečovaný
Martin Smolka Zabezpečovaný