Športy

Športová streľba

Zaradení športovci

Meno Priezvisko Funkcia Hlavná disciplína
Danka Barteková Policajt Skeet
Zuzana Rehák Štefečeková Policajt Trap
Daniela Demjén Pešková Zamestnaný Vzduchová puška 40
Miroslava Hocková Zamestnaný
Jana Hyblerová Zamestnaný Vzduchová puška 40
Pavol Kopp Zamestnaný Vzduchová pištoľ 60
Marián Kovačócy Zamestnaný Trap
Radoslav Malenovský Zamestnaný R1 - Vzduchová puška 60
Hubert Andrej Olejnik Zamestnaný Double Trap, trap
Michal Slamka Zamestnaný Trap
Jana Špotáková Zamestnaný Trap
Monika Štibravá Zamestnaný Skeet
Veronika Vadovičová Zamestnaný R2 - Vzduchová puška 40
Erik Varga Zamestnaný Trap
Diana Beniková Zabezpečovaný Vzduchová puška 40, Športová puška 60, Športová puška 3x20
Marcel Benkovský Zabezpečovaný Trap
Filip Benkovský Zabezpečovaný
Andrej Brezina Zabezpečovaný skeet
Dominika Buzášová Zabezpečovaný Skeet
Marek Copák Zabezpečovaný
Adrián Drobný Zabezpečovaný Trap
Alexander Fabo Zabezpečovaný Pištoľ
Marián Fedor Zabezpečovaný IPSC
Lukáš Filip Zabezpečovaný Pištoľ
Vanesa Hocková Zabezpečovaný Skeet
Martin Horváth Zabezpečovaný skeet
Daniel Hruška Zabezpečovaný trap
Štefan Kasala Zabezpečovaný Vzduchová pištoľ 60
Lucia Kopčanová Zabezpečovaný skeet
Emma Kortišová Zabezpečovaný trap
Martin Kupkovič Zabezpečovaný Trap
Filip Marinov Zabezpečovaný Trap
Diana Marková Zabezpečovaný Skeet
Martina Maršálková Zabezpečovaný Pištoľ
Martin Mezian Zabezpečovaný puška
Marco Mohyla Zabezpečovaný
Nikola Molnárová Zabezpečovaný trap
Radoslav Morvay Zabezpečovaný R1 - vzduchová puška 60
Gerhard Müller Zabezpečovaný
Ladislav Németh Zabezpečovaný
Ivana Oľšavská Zabezpečovaný Puška
Kristína Oškerová Zabezpečovaný
Filip Praj Zabezpečovaný Trap, Double Trap
Adela Supeková Zabezpečovaný skeet
Timotej Tóth Zabezpečovaný trap
Dominika Valková Zabezpečovaný skeet
Veronika Vargová Zabezpečovaný Trap
Marián Vyšný Zabezpečovaný IPSC
Adriana Zajíčková Zabezpečovaný

Zaradení tréneri

Meno Priezvisko Funkcia
Ján Fabo Zamestnaný
František Fecko Zamestnaný
Ivan Némethy Zamestnaný
Juraj Sedlák Zamestnaný
Branislav Slamka Zamestnaný
Michal Slavkovský Zamestnaný
Štefan Zemko Zamestnaný
Dušan Barczi Zabezpečovaný
Viera Dancák Fodorová Zabezpečovaný
Mário Filipovič Zabezpečovaný
Milan Goleňa Zabezpečovaný
Dušan Malenovský Zabezpečovaný
Vanesa Prajová Zabezpečovaný
Vladimír Slamka Zabezpečovaný
Meno Priezvisko Funkcia Hlavná disciplína
Ján Fabo Policajt Vzduchová pištoľ 60
Mário Filipovič Policajt Trap 125
Lenka Kostelecká-Barteková Zamestnaný Skeet 75
Vladimír Slamka Zamestnaný Trap 125
Štefan Zemko Zamestnaný Skeet 125
Juraj Adamov Zabezpečovaný Športová pištoľ 30+30
Peter Bača Zabezpečovaný Trap
Miroslav Baláž Zabezpečovaný Vzduchová puška 60
Zoltán Baláž Zabezpečovaný Vzduchová puška 60
Peter Bálint Zabezpečovaný Ľubovoľná pištoľ 60
Ján Benko Zabezpečovaný Vzduchová pištoľ 60
Ľubica Bíliková Zabezpečovaný Skeet
Juraj Blahuta Zabezpečovaný Trap
Lucia Boorová Zabezpečovaný Trap 75
Peter Buberník Zabezpečovaný Vzduchová puška 60
Roman Čavara Zabezpečovaný Trap 125
Denis Červenka Zabezpečovaný Malokalibrová puška 3x40, Vzduchová puška 60, Ľubovoľná malokalibrovka 60
Patrícia Compelová Zabezpečovaný Vzduchová puška 40
Lukáš Daniel Zabezpečovaný Rýchlopalná pištoľ 2x30
Tomáš Drgoňa Zabezpečovaný Vzduchová pištoľ 60
Matúš Dudo Zabezpečovaný Trap 125
Katarína Dujavová Zabezpečovaný Vzduchová puška 40
Mária Duľová Zabezpečovaný Športová puška 60
Marek Ďuračka Zabezpečovaný Skeet 125
Marcel Ďuračka Zabezpečovaný Skeet
Samuela Ernstová Zabezpečovaný Vzduchová pištoľ 40
Gabriel Fasura Zabezpečovaný Trap
Dagmar Filoviatová Zabezpečovaný Trap 75
Zuzana Gabužďová Zabezpečovaný Vzduchová puška 40
Lenka Gajanová Zabezpečovaný Vzduchová pištoľ 40
Michal Gašparík Zabezpečovaný Skeet 125
Roman Gese Zabezpečovaný Trap 125
Katarína Grečnárová Zabezpečovaný Vzduchová puška 40
Barbora Haásová Zabezpečovaný Vzduchová puška 40
Anna Hadidomová Zabezpečovaný Vzduchová puška 40
Lucia Hanáková Zabezpečovaný Vzduchová puška 40
Miriam Hatalová Zabezpečovaný Športová pištoľ 30+30
Marcel Hnilka Zabezpečovaný Ľubovoľná pištoľ 60
Michal Homola Zabezpečovaný Ľubovoľná malokalibrovka 60
Igor Istenes Zabezpečovaný Ľubovoľná malokalibrovka 60
Mária Izáková Zabezpečovaný Vzduchová pištoľ 40
Katarína Katušáková Zabezpečovaný Vzduchová pištoľ 40
Tatiana Kiovská Zabezpečovaný Vzduchová puška 40
Helga Kissová Zabezpečovaný Trap
Katarína Kmetónyová Zabezpečovaný Vzduchová puška 40
Klaudia Kolarovská Zabezpečovaný Vzduchová puška 40, Športová puška 60, Športová puška 3x20
Michal Kordoš Zabezpečovaný Ľubovoľná malokalibrovka 60
Martin Kováčik Zabezpečovaný Trap
Matej Kovács Zabezpečovaný Vzduchová pištoľ 60
Alex Krajmer Zabezpečovaný Trap
Dominik Krčmár Zabezpečovaný Skeet 125
Michala Krišová Zabezpečovaný Vzduchová puška 40
Filip Kucharovič Zabezpečovaný Skeet 125
Dominik Lauko Zabezpečovaný Skeet 125
Daniela Lipovská Zabezpečovaný Vzduchová puška 40
František Liptai Zabezpečovaný Vzduchová puška 60
Martina Lišková Zabezpečovaný Vzduchová pištoľ 40
Jana Líšková Zabezpečovaný Vzduchová pištoľ 40
Michal Majeský Zabezpečovaný Skeet 125
Katarína Malinková Zabezpečovaný Vzduchová pištoľ 40
Mária Markovičová Zabezpečovaný Trap 75
Tomáš Martiška Zabezpečovaný Ľubovoľná malokalibrovka 60
Matej Mészáros Zabezpečovaný Vzduchová puška 60
Alexandra Nagyová Zabezpečovaný Športová pištoľ 30+30
Vladimír Nahálka Zabezpečovaný
Ivan Némethy Zabezpečovaný Vzduchová pištoľ 60
Zuzana Ňukovičová Zabezpečovaný Vzduchová pištoľ 40
Michaela Petreková Zabezpečovaný Vzduchová puška 40
Oliver Pistovčák Zabezpečovaný Skeet 125
Jakub Polák Zabezpečovaný Vzduchová pištoľ 60
Koloman Polgár Zabezpečovaný Vzduchová puška 60
Henrich Praj Zabezpečovaný Skeet 125
Sofia Prajová Zabezpečovaný Trap 125
Radovan Prstek Zabezpečovaný
Zdenka Richtáriková Zabezpečovaný Vzduchová puška 40
Marek Ryba Zabezpečovaný Trap
Adam Schatz Zabezpečovaný Skeet 125
Martin Ščipa Zabezpečovaný Double Trap 150
Matej Šimončič Zabezpečovaný Ľubovolná malokalibrovka 60
Dominika Škotková Zabezpečovaný Vzduchová puška 40
Nina Slamková Zabezpečovaný Trap 75
Martin Soóky Zabezpečovaný Vzduchová puška 60
Kristína Spišáková Zabezpečovaný Vzduchová puška 40
Stanislav Šrámel Zabezpečovaný Trap
Boris Stanko Zabezpečovaný Trap 125
Katarína Štefaňáková Zabezpečovaný Vzduchová puška 40
Tibor Štefánik Zabezpečovaný Vzduchová pištoľ 60
Ivana Štiavnická Zabezpečovaný Vzduchová puška 40, Športová puška 60, Športová puška 3x20
Patrik Stojka Zabezpečovaný Vzduchová pištoľ 60
Andrea Stranovská Zabezpečovaný Skeet 75
Tomáš Šutta Zabezpečovaný Skeet
Ivana Švecová Zabezpečovaný Vzduchová puška 40
Miroslav Svorada Zabezpečovaný Vzduchová puška 60
Veronika Sýkorová Zabezpečovaný Skeet
Filip Tekula Zabezpečovaný Skeet 125
Milan Terem Zabezpečovaný Double Trap 150
Marianna Tkáčová Zabezpečovaný Vzduchová puška 40
Balázs Urbán Zabezpečovaný Trap 125
Barbora Vacková Zabezpečovaný Vzduchová puška 40
Ján Valaštiak Zabezpečovaný Ľubovoľná malokalibrovka 60
Július Vass Zabezpečovaný Trap 125
Michal Vávra Zabezpečovaný Trap
Anton Vavríček Zabezpečovaný Vzduchová puška 60
Ondrej Voda Zabezpečovaný Skeet 125
Miroslava Vyletelová Zabezpečovaný Vzduchová puška 40
Peter Zemko Zabezpečovaný Skeet 125
Lenka Žideková Zabezpečovaný Vzduchová puška 40
Juraj Zvolenský Zabezpečovaný Vzduchová pištoľ 60
Meno Priezvisko Funkcia
Ján Baník Zabezpečovaný
Anton Beľák Zabezpečovaný
Anna Beľáková Zabezpečovaný
Ivan Horčiak Zabezpečovaný
Barbora Koch Zabezpečovaný
Miloslav Kříž Zabezpečovaný
Jaroslav Salay Zabezpečovaný
Vladimír Schwarcz Zabezpečovaný
Karol Schwartz Zabezpečovaný
Vladimír Skýva Zabezpečovaný
Štefan Štafen-Krčmár Zabezpečovaný
Egon Urbančok Zabezpečovaný
Jozef Široký st. DPČ