Športy

Stolný tenis

Zaradení športovci

Meno Priezvisko Funkcia Hlavná disciplína
Barbora Balážová Zamestnaný ženy, mix
Ľubomír Pištej Zamestnaný

Zaradení tréneri

Meno Priezvisko Funkcia
Jaromír Truksa Zabezpečovaný