Športy

Stolný tenis

Zaradení športovci

Meno Priezvisko Funkcia Hlavná disciplína
Barbora Balážová Zabezpečovaný ženy, mix
Ľubomír Pištej Zabezpečovaný

Zaradení tréneri

Meno Priezvisko Funkcia
Jaromír Truksa Zabezpečovaný